Bahn

Wolnzach 2 (Seubert J.)

 

 

Stumpfe Kegel

 

 

Ball: 3D BOF Miessner JEM 1999, RS 350 - 450 Glattlack, Birdie Z09

zw. 2.&3. Bohrung gerade wegspielen